Aktuellt

Här uppdaterar vi hur långt vi har kommit i byggprocessen

För att ni ska få hänga med kommer vi uppdatera hur det går under rivningsarbetet och återuppbyggnaden.

Planen är enligt följande:

Under de första dagarna kommer vi att plocka ur och tömma lokalen. Samtidigt påbörjas förberedelserna för rivningen genom att täcka väggar och tak. Rivningen startar så snart täckningen är klar. Varenda kakel- och klinkersplattorna i äventyrsdelen förutom rutschkanetornet ska tas bort. Därefter kommer en lång period av underarbete och tätskikt. När det är grundarbetet är färdigt kommer kakelsättningen att påbörjas. Arbetet med att laga läckagen i källaren kommer att pågå under hela perioden.

I mitten på augusti är golvet runt bassängerna klara. Måndag vecka 33, den 12 augusti, öppnar motionsbassängen, värmegrottan, relaxavdelningen, undervisningsbassängen och caféterian för våra gäster igen. Det kommer att finnas ett staket runt om lilla barnpoolen och äventyrsbassängen där arbetet kommer att fortsätta till början av december.

I december i år beräknas plasken och äventyrsbassängen vara helt klara!

Vad som händer just nu:

Vecka 19-20
Täckningen är klar! På torsdagsmorgonen under vecka 19 påbörjades rivningen. Man börjar med att bila upp golvet runt basängerna. Korta filmklipp hittar ni i vår story på Instagram.

Vecka 21-22
Rivningsarbetet fortsätter. Alla golv runt poolerna är klara och nu är även bilning av poolerna samt nertagning av tornet intill barnbassängen påbörjad.

Vecka 23-24
Nu är snart rivningsarbetet till ända. Allt kakel är borta och man har blästrat golv och väggar i bassängerna.

Vecka 25-30
Äntligen börjar återuppbyggnaden av äventyrsdelen igen. Man börjar med golvet runt om bassängerna.

Vecka 31-32
Golvytorna börjar bli klara och vi kommer snart kunna öppna upp delar av badet igen. Glaspartier har plockats ner intill lilla barnpoolen och motionsbassängen där ett kontor kommer att byggas om för att ge plats till ett förråd.

Vecka 33-34
Golvet är nu klart för att gå på så vi öppnar upp motionsbassängen, relaxavdelningen, undervisningsbassängen och caféterian för våra gäster igen! Det kommer att finnas ett staket runt om lilla barnpoolen och äventyrsbassängen där arbetet kommer att fortsätta till november/december. Glaspartier mellan entrén och cafeterian samt mellan äventyr och motionsbassängen planeras att bytas ut dessa veckor.

Vecka 34-39
Återuppbyggnaden av bassängerna pågår.

Vecka 40-44
Nu är snart alla förberedelser klara och kakelsättningen i bassängerna påbörjas.

Vecka 44
Kakelsättningen är i full gång. Arbete pågår med att återfå vattenflöden, bubblor, belysning, stegar och staket på plats. När sista kakelplattan sitter på rätt plats krävs det ungefär tre veckors torktid innan vi kan fylla bassängerna igen.