Translate site

Familjerätt

Fastställande av faderskap/föräldraskap
Enligt föräldrabalken är socialnämnden skyldig att tillse att faderskap till barn, vars föräldrar inte är gifta med varandra, fastställs. Det sker genom en faderskapsbekräftelse. Kallelse kommer automatiskt hem till modern efter barnets födelse.

Samarbetssamtal​
Samarbetssamtal är strukturerade samtal med er föräldrar som i samband med eller efter en separation är oeniga om hur ni ska lösa frågor kring vårdnad, boende och umgänge för era barn. Samtalen är frivilliga och kostnadsfria och ni kan själva ta kontakt med familjerätten för tidsbeställning.

Avtal​
Vi erbjuder föräldrar som är eniga möjlighet att skriva juridiskt bindande avtal om vårdnad, boende och umgänge. Avtalet måste undertecknas av båda föräldrarna och ska godkännas av någon av oss på familjerätten. Avtalet är juridiskt bindande på samma sätt som ett beslut eller en dom i tingsrätten. För att vi ska godkänna avtalet måste det vara till gagn för barnet.

Vårdnad
Den som har vårdnaden om ett barn har ansvaret för att barnet får den omvårdnad, trygghet, försörjning, utbildning och uppfostran det har rätt till. Oftast är det samma person/personer som barnet bor hos. Att ha gemensam vårdnad innebär att båda föräldrarna har samma ansvar för barnet, inte att barnet bor lika ofta hos båda föräldrarna. Bor inte föräldrarna ihop ska de bestämma vem barnet ska bo hos och hur ofta det ska träffa den andre föräldern.

Enskild vårdnad innebär att det är den ena av föräldrarna som har ansvaret för vårdnaden. Föräldrar som inte blir eniga kring detta kan vända sig till tingsrätten som fattar beslut om vilken förälder som ska ha vårdnaden. Tingsrätten begär då in en utredning från familjerätten.

Adoption
De formella kraven för att bli adoptivförälder är att man har fyllt 25 år. Man måste också genomgå en föräldrautbildning. För att man som par ska få adoptera tillsammans måste de blivande adoptivföräldrarna vara gifta med varandra. Det är också möjligt för ensamstående att få adoptera.

Umgänge
Om föräldrarna inte bor tillsamma har barnet rätt att träffa den andre föräldern. De flesta föräldrar kan tillsammans med sina barn komma överens om formerna och hur ofta det ska ske. Föräldrar som inte blir eniga kring detta kan vända sig till tingsrätten som fattar beslut om umgänget. Tingsrätten begär då in en utredning från familjerätten. 

Uppdaterad: 2017-06-29 

Sidansvarig: Madde Gustavsson 0581 - 816 26

Kontakt

Eva Strand 0581-812 36

Erika Badr-Pettersson

0581-812 53

Christina Åkerberg 0581-812 45

Kommunens växel  0581-810 00