Translate site

Anmälan

Anmälan Barn och Unga

Är du orolig för att ett barn eller en ungdom bosatt i Lindesbergs kommun far illa bör du kontakta socialförvaltningen. Du kan kontakta oss för att göra en anmälan och för att diskutera med en socialsekreterare kring din oro.

Missbruk och beroendeproblematik

Är du orolig för en närståendes eller annans missbruk och behöver diskutera kring det kan du ringa socialförvaltningens handläggare på Alkohol- och narkotikagruppen (ANG).

Uppdaterad: 2017-08-29 

Sidansvarig: Madde Gustavsson 0581 - 816 26

Kontakt

0581- 810 00 Kommunens växel