Translate site

Information tillgänglig för vidareutnyttjande - Öppna data

Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig för vidareutnyttjande. En ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i kommunen eller landstinget kan främja delaktighet, demokrati och tillväxt.

Namn

Beskrivning

Villkor

Format

FörskolorExcelFörteckning över förskolor i kommunenLicens friMicrosoft XLS
LeverantörerExcelLeverantörsregister Lindesbergs kommun 2013Licens friMicrosoft XLS
Protokoll kommunfullmäktigeProtokoll kommunfullmäktigeLicens friPDF
SkolorExcelFörteckning över grundskolor i kommunenLicens friMicrosoft XLS
VårdboendenExcelFörteckning över vårdboenden i kommunenLicens friMicrosoft XLS
 

Uppdaterad: 2016-05-03 

Sidansvarig: Lena Åström