Translate site

Tillstånd och regler

För många typer av verksamheter krävs tillstånd eller godkännande från kommunen eller andra myndigheter. På denna sida har vi samlat information om de vanligaste tillstånden och reglerna så att du enkelt ska kunna ta reda på vad som gäller just din verksamhet.

Hittar du inte vad du söker är du varmt välkommen att kontakta oss på Näringsliv och utveckling så hjälper vi dig vidare.

Alkoholservering

För att servera alkohol krävs tillstånd enligt alkohollagen. Tillstånd beviljas av kommunen. Du kan söka både tillfälliga och stadigvarande tillstånd för både allmänhet och slutna sällskap.

Information och blanketter finns hos Samhällsbyggnadsförvaltningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Använda offentlig mark - uteserveringar, torghandel m.m.

Gator, torg och parker är exempel på offentlig mark. Om du vill använda offentlig mark vid torghandel, uteservering, byggnadsställning eller liknande behöver du oftast söka tillstånd hos Polismyndigheten. Innan Polisen fattar beslut skickas ärendet till kommunen som yttrar sig om tillståndet. Kommunen avgör också om eventuella avgifter ska betalas eller om särskilda villkor ska upprättas.

Vissa markupplåtelser behandlas direkt av kommunen.

Mer information och blanketter gällande användande av offentlig plats hittar du på Polisens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Blankett gällande torghandel på NorrtullstorgetPDF

Avfall

Som företagare ansvarar du för att ditt avfall tas om hand om på rätt sätt. I Lindesbergs kommun ansvarar Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för hanteringen av avfall.

Mer information om avfall och återvinning för företag hittar du på Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bassängbad

Om du driver bassängbad som är öppna för allmänheten måste du anmäla detta till Samhällsbyggnadsförvaltninge Bergslagen. Till bassängbad räknas både anläggningar inomhus och utomhus, som t.ex. simbassänger, pooler, floating, vattenrutschbanor m.m. Anmälan ska lämnas in 6 veckor innan verksamheten beräknas starta.

Mer information och blanketter gällande bassängbad hittar du på Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bekämpningsmedel

För stt få sprida bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde krävs tillstånd från Samhällsbyggnadsförvaltninge Bergslagen. I många fall måste användning och spridning av bekämpningsmedel också anmälas.

Blankett gällande ansökan om tillstånd för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområdelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information om användning och spridning av bekämpningsmedellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Brandfarliga varor

För att få hantera större mängder brandfarliga varor krävs tillstånd från kommunen enligt lagen och förordningen om brandfarliga och explosiva varor. Dessa ärenden handläggs av Nerikes brandkår.

Mer information och blanketter gällande brandfarliga varor hittar du på Nerikes brandkårs webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Brandskydd

På Nerikes brandkårs webbplats kan du få tips och råd hur din verksamhet kan jobba med brandskyddsfrågor.

Mer information om brandskydd för verksamheter på Nerikes brandkårs webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bygglov och bygganmälan

Planerar du att bygga nytt eller göra förändringar inom en fastighet behöver du för det mesta söka bygglov eller göra en bygganmälan. Bygglov och bygganmälan skickas till Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen.

Mer information och blanketter gällande bygglov och bygganmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Cisterner

Innehav av cisterner ska anmälas till Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen. Cisterner måste dessutom besiktas regelbundet. Tar du din cistern ut bruk ska du anmäla även detta.

Mer information och blanketter gällande cisternerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Djurskydd och djurhållning

I Sverige ansvarar länstyrelserna för djurskydd och kontroll av djurhållning. För viss typ av djurhållning krävs att man har tillstånd.

Mer information och ansökan gällande djurskydd och djurhållning finns på Länsstyrelsen i Örebro läns webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information om djurskydd finns också på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Miljöfarlig verksamhet
Vissa typer av djurhållning kan påverka miljön. Därför måste anläggningar med mellan 100 och 400 djurenheter anmäla sin verksamhet till Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen.

Mer information och blanketter gällande miljöfarlig verksamhet kopplad till djurhållninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Farligt avfall

Som företagare ansvarar du för att ditt avfall tas om hand om på rätt sätt. I Lindesbergs kommun ansvarar Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen för hanteringen av avfall.

Mer information om avfall och återvinning för företaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Transport av farligt avfall
Om du ska transportera farligt avfall behöver du söka tillstånd hos eller anmäla transporten till Länsstyrelsen i Örebro län.

Mer information och blanketter gällande transport av farligt avfall hittar du på Länsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Försäljning av folköl

Om du vill sälja folköl måste detta anmälas till kommunen. Anmälan handläggs av Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen.

Information och blanketter gällande försäljning av folköl finns hos Samhällsbyggnadsförvaltningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hygienisk verksamhet

Med hygienisk verksamhet menas till exempel fotvård, akupunktur och tatuering. Men också frisör, massör och nagelskulptör m.m. Vissa verksamheter är anmälningspliktiga till Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen, andra kräver bara tillsyn.

Mer information och blanketter gällande hygienisk verksamhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kemikaliehantering

Som företagare ansvarar du för att hantera dina kemikalier på ett säkert sätt. Yrkesmässig användning och spridning av bekämpningsmedel måste ofta anmälas till Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen.

Mer information om användning och spridning av bekämpningsmedellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Köldmedia i kyl- och värmepumpsanläggningar

Innan du installerar eller konverterar en kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning som innehåller mer än 10 kg köldmedium ska du informera Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen om detta.

Mer information om köldmedialänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Livsmedelsverksamhet, ta över eller starta

Om du ska starta eller ta över en livsmedelsverksamhet måste du registrera detta hos Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen. Större förändringar i verksamheten måste också meddelas.

Mer information och blanketter gällande livsmedelsverksamhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lokaler, ändra användning

Innan du ändrar användningsområdet för en lokal måste du söka bygglov hos Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen. Det kan exempelvis handla om att göra om en bostad till ett kontor.

Mer information och blanketterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Miljöfarlig verksamhet

Alla verksamheter som kan orsaka utsläpp till mark, vatten eller luft, som hanterar kemikalier eller avfall eller som kan störa omgivningen genom t.ex. buller eller lukt anses vara miljöfarliga. Dessa verksamheter ska anmälas till Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen.

Mer information och blanketter gällande miljöfarliga verksamheterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Musik i offentliga lokaler

När du använder musik i din verksamhet ska du, enligt upphovsrättslagen, betala en avgift till SAMI, Svenska Artisters och Musikers Intresse-organisation.

Mer information om musik i offentrliga lokaler hittar du på SAMIs webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Receptfria läkemedel, försäljning

Om du vill sälja receptfria läkemedel måste detta anmälas till Läkemedelsverket. Att lagstiftningen efterföljs av försäljningsställena kontrolleras sedan av kommunens alkoholhandläggare.

Mer information och blanketter gällande försäljning av receptfria läkemedel hittar du på Läkemedelsverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Restaurang och café, starta eller driva

Om du vill starta en restaurang eller ett café krävs olika ansökningar och tillstånd som beviljas av Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen.

Mer information och blanketter gällande restaurang- och caféverksamhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rivningslov, rivningsanmälan

Ska du riva en byggnad behöver du oftast ansöka om rivningslov eller göra en rivningsanmälan hos Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen.

Mer information och blanketter gällande rivning av byggnaderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skyltar - riktlinjer

Genom enhetlig skyltning i våra kommuner vill vi skapa vackra och inbjudande gatumiljöer som i sin tur bidrar till att vi fortsätter att vara attraktiva boendekommuner.

Riktlinjer för skyltarPDF

Tobaksförsäljning

Den som säljer tobak måste anmäla detta till kommunen. Varje år besöks försäljningsstället av kommunens kontrollant.

Information och blankett gällande tobaksförsäljning finns hos Samhällsbyggnadsförvaltningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad: 2018-01-10 

Sidansvarig: Alicia Kjellarsson tfn: 0581-811 17

Kontakt

Näringsliv och utveckling
0581-810 00 vx