Translate site

För näringslivet

Masugnen
Motor, mäklare och mötesplats - för arbetsliv och lärande

Motor

Masugnen arbetar aktivt med att höja kompetensnivån på arbetsmarknaden och är en drivande motor i kompetensförsörjningsfrågor både för kommunens som för länets tillväxt.

Mäklare

Masugnen samverkar med det kringliggande näringslivet och utbildningsanordnare för att kunna matcha och mäkla behov och efterfrågan mot rätt utbud.

Mötesplats

Masugnen erbjuder en historisk miljö där konferensgäster, studerande och personal kan mötas och lära, inspireras och utbyta erfarenheter.

Uppdaterad: 2018-01-22