Translate site

Föreningsbidrag

Syftet med Lindesbergs kommuns föreningsbidrag är att stödja ideella föreningar som bedriver verksamhet främst för ban och ungdomar i Lindesbergs kommun

Föreningsbidrag i Lindesbergs kommun

I menyn till vänster hittar ni de olika bidragsformerna som finns i Lindesberg. Där hittar ni regler och sista ansökningsdatum- Vänligen ta även del av de allmänna villkoren för föreningsbidrag.

Ni kan även ladda ned reglerna och villkoten för föreningsbidrag i Lindesbergs kommun som ni hittar i PDF-format i menyn till höger.

 Höjt kommunalt aktivitetsbidrag 2018

Det kommunala aktivitetsbidrag har varit 22 kr per sammankomst och 7 kr per deltagartillfälle. Från och med 2018-01-01 höjs bidraget per deltagartillfälle från 7 till 10 kronor. Bidraget per sammankomst är oförändrat. O.B.S att ökningen slår igenom först vid ansökan för vårens aktiviteter som ska vara inlämnad senast 2018-08-25.

Ansökning om bidrag sker enbart digitalt

Alla bidragsansökningar ska lämnas digitalt i ApN. Kommunen tar inte emot pappersansökningar.

Finns inte er förening i ApN sedan tidigare vänligen mejla fritidskontoret följande uppgifter

  • Föreningens namn och e-post
  • Namn och fullständigt personnummer till den person som ska vara föreningsadministratör.
  • Telefon och e-post till föreningsadministratören.
  • Önskemål om användarnamn och lösenord (minst 6 tecken)

Se manual för hur ni söker övriga bidrag i ApN i menyn till höger.

Viktigt

Samtliga föreningar som ansöker om kommunalt bidrag från Lindesberg kommun är skyldiga att i samband med ansökan

  • lämna senaste verksamhetsberättelse (med resultat- och balansräkning och revisionsberättelse) och årsmötesprotokoll
  • samt uppdaterat föreningens kontaktuppgifter i kommunens föreningsregister.

Andra bidrag

Det finns fler möjligheter att söka bidrag. Se länkar till höger eller kontakta fritidskontoret.

Uppdaterad: 2018-03-01 

Sidansvarig: Jonas Andersson 0581-811 66