Translate site

Kansalliset vähemmistöt ja vähemmistökielet

Ruotsin tunnustetut kansalliset vähemmistöt ovat saamelaiset, ruotsinsuomalaiset, torniolaaksolaiset, romanit ja juutalaiset. Heidän vähemmistökielensä ovat saame, suomi, meänkieli, romani chib ja jiddiš. Yhteistä näille vähemmistöryhmille on se, että heillä on pitkä suhde ruotsiin. Lisäksi vähemmistöryhmiä yhdistää keskinäinen yhteenkuuluvuus sekä kulttuuri, kieli ja/tai uskonto.

Laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä

Kansallisia vähemmistöjä ja vähemmistökieliä koskeva laki astui voimaan tammikuun 1. päivänä 2010. Vähemmistölain oikeuksia, joita tulee toteuttaa koko maassa, nimitetään perussuojaksi. Saamen, meänkielen tai suomen kielen hallintoalueella asuvilla on lisäksi tiettyjä erityisoikeuksia.

Perussuoja tarkoittaa muun muassa sitä, että hallintoviranomaisten on tiedotettava kansallisille vähemmistöille oikeuksistaan sekä suojeltavaa ja edistettävä vähemmistökieliä ja kultuuria. Hallintoviranomaisten on lisäksi neuvoteltava mahdollisimman paljon kansallisten vähemmistöryhmien kanssa heitä koskevissa asioissa.

Vähemmistölain erikoisoikeudet koskevat saamen-, meänkielen ja suomen kielen hallintoalueita. Suomen kielen hallintoalueella asuvilla on muun muassa oikeus asioida kunnan kanssa suomeksi, sekä saada vanhustenhuoltoa ja esikoulutoimintaa osittain tai kokonaan suomeksi.

Uppdaterad: 2017-04-11 

Sidansvarig: Airie Tervaniemi 0581-811 30