Translate site

Seniorineuvontapäivä Lindesbergissä/Seniorrådgivningsdag

4 toukokuuta kokoontui läänin hallintoalueilta kiinnostuneita kuuntelemaan miten seniorineuvontaa voisi pitää. Inspiroivana voimana oli Västeråsin Nestori-neuvonnan Raija Metso Korpela. Hän oli myös mukana Senioritapaamisessa iltapäivällä.

Lue lisää tästäPDF

På svenska: Den 4 maj hölls Seniorrådgivningsdag för finsktalande i Lindesberg. Med var från länets finska förvaltningsområden. Den inspirerande kraften var Raija Metso Korpela från seniorrådgivningen Nestori Västerås. Hon träffade också finska seniorer på deras träff på eftermiddagen.

Läs mer härPDF