Translate site

Ajankohtaista SUOMEKSI

Aktuellt på finska

Uppdaterad: 2018-02-02 

Sidansvarig: Airie Tervaniemi 0581-811 30

Yhteystiedot/Kontaktuppgifter

Suomen kielen hallintoalueen koordinoija/Finska förvaltningsområdets samordnare

Airie Tervaniemi

0581-811 30

Neuvonpito Muistiinpanot: Samråd Minnesanteckningar:

Om du vill ha tillgång till gamla mötesanteckningar, kontakta samordnaren