Translate site

Finskt förvaltningsområde

Lindesbergs kommun ingår i det finska förvaltningsområdet sedan januari 2012, vilket innebär att finskspråkiga kommuninvånare har särskilda rättigheter. Rättigheterna regleras i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk   I Lindesbergs kommun har man rätt att använda finska vid myndighetskontakter och få beslut och motiveringar översatta till finska. Som finskspråkig har man även rätt till äldreomsorg och förskoleverksamhet på finska. I kommunen finns det ca 11,5 % invånare med finsk bakgrund.

2016 finns i Sverige 59 finska förvaltnings kommuner, totalt finns 75 förvaltningskommuner med samiernas och tornedalingarnas förvaltningsområden.

Samråd

I kommunen hålls samråd med kommunens finsktalande befolkning för att förbättra kommunens finska service. Samrådsformen är öppen för alla med finsk bakgrund och kallelse utgår via annons och på aktuelltsidan på finska/suomeksi.

Statsbidrag​

Kommuner som ingår i ett förvaltningsområde för finska, samiska eller meänkieli får statsbidrag. Lindesbergs kommun får ett grundbelopp per år som ska täcka de merkostnader som uppstår i samband med vad lagen ålägger oss.

Uppdaterad: 2018-01-04 

Sidansvarig: Airie Tervaniemi 0581-811 30

Kontakt

Samordnare för finskt förvaltningsområde

Airie Tervaniemi

0581-811 30

Mer information

Kontakt

Samordnare för finskt förvaltningsområde/Suomen kielen hallintoalueen koordinoija

Airie Tervaniemi
0581-811 30