Translate site

Dricksvatten från Vättern- Vätternvattenprojektet

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Flera kommuner i Örebro län har eller riskerar att få problem med kvalitén på sitt dricksvatten och/eller saknar reservvatten. Därför har åtta av länets tolv kommuner gått samman för att ta reda på om, och i så fall hur, det är lämpligt att ta dricksvatten från sjön Vättern - Vätternvattenprojektet.

Varför ett Vätternvattenprojekt?

Kommunerna tar sitt dricksvatten huvudsakligen från ytvattentäkter som sjöar eller åar. Klimatförändringar, städernas utbredning, läckage från jord- och skogsbruk med mera ökar risken för en försämrad vattenkvalitet i vattentäkter. Redan idag är det tidvis problem med vattenkvaliteten i länets olika åar och sjöar. Många kommuner saknar också en reservvattentäkt, ifall den ordinarie vattentäkten blir otjänlig.

Vättern är däremot en av Sveriges djupaste och klaraste sjöar och sträcker sig från Askersund i norr till Jönköping i söder. Vätterns goda vattenkvalitet gör sjön mycket lämplig som huvudvattentäkt till kommunerna i Örebro län.

Ett långsiktigt arbete

Arbetet med att utreda möjligheten att ta dricksvatten från Vättern har pågått sedan 2008. En borrad bergtunnel har efter flertalet tekniska utredningar visat sig vara den bästa lösningen. Tunneln skulle sträcka sig knappt fyra mil genom en kärna av i huvudsak granit.

Om planerna blir verklighet byggs ett nytt vattenverk utanför Hallsberg. Vattnet transporteras sedan vidare i länet via vattenledningar. Några av de nuvarande vattentäkterna kommer att finnas kvar och fylla en viktig funktion som reservvatten.
På så vis får kommunerna det robusta system som saknas idag.

Under 2017 kommer deltagande kommuner att ta ställning till om de ska bilda ett gemensamt bolag som ska driva arbetet vidare. Sedan startar en formell process med bolagsbildning och att ansöka om tillstånd.

Att faktiskt kunna ta dricksvatten från Vättern kan därför bli verklighet först omkring år 2030.

Läs mer om projektet härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad: 2017-08-30 

Sidansvarig: Ida Frödén 0581-810 30

Projektorganisation

Projektet leds av en styrgrupp som består av kommunalråd från respektive kommun med Länsstyrelsens länsråd som sammankallande.

Det finns även en arbetsgrupp med sakkunniga tjänstemän från kommuner och Länsstyrelsen. Enhetschef Peder Eriksson på Länsstyrelsen är samordnare i projektet.

Foto: Eddie Andersson

Den 4/4 2017 hölls en presskonferens på Länsstyrelsen. Här kan du se ett av inslagen som sändes i SVTlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Underlag Vätternvattenprojektet