Translate site

Pedagogiskt IT-stöd

En kommunövergripande verksamhet som är en särskild IT-satsning för elever i behov av särskilt stöd.

AKTUELLT

 • Oribi Speak har uppdaterats med ordprediktion som ny funktion


  Nu har Oribi Speaks talsyntesfunktion i Google Chrome fått ytterligare en funktion. Från och med nu kan du lägga till ordprediktion som nytt verktyg. Ordprediktion är en funktion som föreslår ord under tiden som du skriver. Det innebär en stor lättnad för dem som skriver långsamt eller dom som inte alltid hittar orden. Oribi Speaks ordprediktion ger också ett rättstavningsstöd.För att aktivera ordprediktionen högerklickar du på Oribi Speak ikonen och ser till att Ordprediktion Aktiv är förbockat. En liten blå ikon kommer då att bli synlig och i den står det sv och du har valt svenska som språk.Just nu kan du testa programmet gratis. För att hitta programmet kan du gå in på Chrome Web Store och sök där på Oribi Speak.

 • Specialtecken i matematik nytt tillägg i Oribi


  På Oribis hemsida kan du nu ladda ner ett tillägg för att kunna skriva specialtecken inom matematik i Worddokument. Det kan handla om elever som behöver anteckna ekvationer eller annat på dator. När du hämtat hem programmet från Oribi går du in under fliken Oribi när du öppnat ett worddokument för att starta programmet. Det är samma flik som StavaRex och SpellRight ligger under.


 • Oribi Writer


  Oribi Writer är en rättstavningsapp till iPad och iPhone. När du laddar ner appen kan du välja ett språk gratis. Vill du att appen ska kunna rätta stavningen på fler språk kostar det 50 kronor per språk. De språk som finns att välja på i dagsläget är svenska, engelska, tyska och danska. När du ska köpa till ett språk går du till Inställningar och väljer Köp inuti app.

 • Manual Inläsningstjänst - Hur du gör konton till flera elever samtidigt


  Istället för att göra ett konto i taget på Inläsningstjänst kan du mata in alla uppgifter samtidigt i en Excelfil. Här hittar du en manual som du kan följa steg för steg hur man gör.
  Manual InläsningstjänstWord

 • Skolstil 3


  Sedan en tid tillbaka finns appen Skolstil 3 att ladda ner. Skolstil 3 är ett skrivprogram med inbyggd talsyntes och kan med fördel användas vid läs- och skrivinlärning. En viktig skillnad mot Skolstil 2 är att talsyntesen i Skolstil 3 läser orden som dom är skrivna så att man hör när man har stavat fel. I Skolstil 2 rättade talsyntesen felen när texten lästes upp. Det finns även möjlighet att skriva ut övningsblad från appen.


 • Tips på program och appar för elever med behov av bildstöd


  Här kommer lite tips på program och appar för elever i behov av bildstöd från hemsidan Pedagog Malmö.
   Tips på program för bildstöd.länk till annan webbplats

 • Rätt verktyg gör skillnad


  SPSM har gjort fyra korta filmer som handlar om att alternativa verktyg för elever med läs- och skrivsvårigheter kan göra skillnad för hur de lyckas i skolan. I filmerna intervjuas både elever i grundskola och gymnasium samt lärare och forkare om de alternativa verktygens effekt och betydelse för eleverna i deras inlärning.
  Rätt verktyg gör skillnadlänk till annan webbplats

 • Nya appar som stödjer språkutveckling


  Ljudlek och Motsatslek är två nya appar som är utvecklade av två logopeder som har stor erfarenhet av arbete med barn med tal- och språksvårigheter. Appar finns både för iOS och Android.Ljudlek är en app som utgår från Bornholmsmodellen och tränar den fonologiska medvetenheten. I appen får man bl a lyssna på hur ett ord låter i början och slutet. Att kunna förstå olika språkljud är viktigt för att kunna få underlätta läs- och skrivutvecklingen.Motsatslek tränar motsatsord och hjälper till att utveckla ordförrådet. Appen innehåller två olika spelvarianter i olika svårighetsgrad.

 • Nya hjälpmedelsfunktioner till iPad och iPhone iOS 10


  SPSM har gjort en lättillgänglig handledning till nya och utvecklade hjälpmedelsfunktioner till iPad och iPhone. Dessa funktioner kommer med den senaste versionen iOS 10 och kan vara ett bra stöd framför allt för personer med läs- och skrivsvårigheter, men kan med fördel användas av alla.SPSM - manual till hjälpmedel iOS 10länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Sweet city - nytt spel som tränar svenska språket


  Under hösten kommer ett nytt spel som heter Sweet city där elever med svenska som andraspråk får möjlighet att träna sin svenska. Eftersom Lindesbergs kommun har licens på Inläsningstjänst Studiehandledning på modersmål kan eleverna logga in på sitt eget konto för att spela spelet. Spelet kommer att vara klart att använda under hösten.
  Sweet citylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Inlästa skönlitterära böcker för elever med svenska som andraspråk


  Inläsningstjänst erbjuder en ny tjänst tillsammans med Vilja, en del av Nypon förlag som ger ut lättlästa böcker. Viljas digitala bokhylla är en digital lösning som tränar svenska språket. Med hjälp av lättläst skönlitteratur, biografier och faktaböcker övas läs- och skrivförmågan. Böckerna följer elevernas språkutveckling från nybörjare fram till godkända i svenska .I tjänsten ingår även ett arbetsmaterial till böckerna.Viljas digitala bokhyllalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Oribi Writer


  Oribi Writer är en ny app för iPhone och iPad som fungerar som StavaRex. Appen innehåller funktionerna rättstavning, bokstavsljudning och talsyntes. I länken nedan kan du se en instruktionsfilm om hur Oribi Writer fungerar.Instruktionsfilm Oribi Writerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Skolverkets nya film om undantagsbestämmelsen


  Skolverket har gjort en kort informationsfilm om hur undantagsbestämmelsen ska användas. Klicka på länken för att se den.Film om undantagsbetämmelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Lyssna på talböcker direkt i Legimus webbspelare


  Nu kan du lyssna på talböcker från Legimus direkt i din webbläsare. För att kunna göra detta måste du vara uppkopplad på nätet. För att komma till webbspelaren första gången måste du vara inloggad i legimus.se.Instruktioner till Legimus webbspelarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

 • Svenska för nyanlända


  Informationsverige.se är en bra hemsida med mycket information som man kan behöva som nyanländ. Det finns även bra länkar till sidor där man kan träna sin svenska. För nyanlända elever som går yrkesutbildning eller som ska förberedas för praktik eller arbetsliv finns även möjlighet att träna på yrkesspecifika ord.

 • Skolverkets bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling och matematik


  Från och med 1 juli 2016 blir det oligatoriskt för grundskolan att använda sig av Skolverkets bedömningsstöd för läs- och skrivutveckling och matematik för åk 1.Den 1 juli införs det även nya krav för läsförstålse i åk 1.Mer om bedömningsstödetlänk till annan webbplats

 • Appar som främjar tidig språkutveckling


  Monsterlandet 1 och 2 är appar som främjar barns språkutveckling. Genom att arbeta med motsatsord på olika nivåer utvecklas barnets ord- och begreppsförråd. Det går utmärkt att barnet jobbar med apparna på egen hand, med andra barn eller tillsammans med en vuxen för att prata om orden.

 • Ny app för att skriva ut från mobil eller lärplatta


  Appen Novell iPrint som du använder för att skriva ut bilder eller dokument från din mobiltelefon eller lärplatta har bytt namn och utseende. Appen heter Micro Focus iPrint. Du hittar en manual där du kan följa instruktioner om hur appen fungerar under fliken manualer.

 • Skolverkets förslag på nya IT-strategier


  Skolverket har fått ett uppdrag av regeringen att lämna in förslag på IT-stategier för skola och förskola. Tanken är att utveckla användningen av digitala verktyg och se till att användningen av dessa blir likvärdig.Skolverkets förslag på IT-strategierlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

 • Svensk ordbok i StavaRex i Google dokument


  En ny funktion i StavaRex i Google dokument är att du ta hjälp av en svensk ordbok för att få förklaringar av ord samt hur man böjer ord. I länken kan du ta del av en bildmanual hur ordboken fungerar.Bildmanuallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Dysseappen


  Dysseappen är en ny app som ger information om hur det är att ha dyslexi. Du kan även få tips på strategier för att kunna hantera skola och vardag om du har en dyslexidiagnos.

 • SPSM har gett ut ett nytt material om språkstörning


  ​I materialet från SPSM får du råd om hur du kan arbeta med barn i förskola och skola som har språkstörning.Arbeta med språkstörning i förskola och skolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Inläsningstjänst har fått en ny hemsida = ny manual  ​I denna manual med text och bild kan du se hur du gör nya användarkonton på Inläsningstjänst och hur du söker efter läromedel för uppläsning.​Manual InläsningstjänstWord

 • SpellRight på 91 språk i Google dokument


  SpellRight är ett stavningsprogram för engelska. Nu kan du få engelska ord förklarade på 91 olika språk i SpellRight när du skriver engelska texter i Google dokument. Ladda första ner både SpellRight och Google Translate under Tillägg - Hämta tillägg i menyn. När du har gjort det väljer du Tillägg igen och sedan SpellRight och därefter Inställningar (Settings). Under Inställningar väljer du sedan vilket språk SpellRight ska förklara lättförväxlade eller felstavade engelska ord på. Tänk på att Google Translates översättningar inte alltid är helt tillförlitliga.

 • Röstinmatning på datorn i Google dokument


  Nu kan du läsa in texter i Google dokument i datorn. Börja med att skaffa ett Google konto om du inte redan har det. När du sedan öppnar ett nytt Google dokument går du in på Verktyg i menyn och väljer där Röstinmatning . Sedan är det bara att trycka på mikrofonen som spelar in och dator skriver, men den sätter inte ut några skiljetecken utan det får du göra manuellt. Det är viktigt att tala tydligt.Röstinmatningen fungerar bäst i webbläsaren Chrome och inte alls i Explorer.Under Tillägg kan du även lägga till bl a Google translate och stavningsprogrammen StavaRex och SpellRight gratis. Om du väljer att Google translate ska översätta från engelska till engelska kan du även läsa in engelskt tal och det fungerar riktigt bra.Vill du se allt innehåll i den här artikeln klicka på bilden till höger.

 • Ny lagstiftning gällande nyanlända elevers studier


  ​Den 1 januari 2016 införs nya regler gällande nyanländas studier och syftet är att höja kunskapsresultaten. På Inläsningstjänsts nya pocast Jalla skolan kan du höra Åsa Strand som är projektledare på Skolverket förklara vad detta kommer att innebära.Kartläggning av nyanlända elevers kunskaperlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Inläsningstjänst - Studiehandledning på modersmål


  Nu har Lindesbergs kommun skaffat en kommunlicens på Inläsningstjänsts studiehandledning på modersmål. Du loggar in med samma användarnamn och lösenord som tidigare.Här kan du se en kort instruktionsfilm om hur Inläsningstjänsts studiehandledning på modersmål fungerar.Filmenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Här kan du ta del av app-paket utifrån olika tema


  Kommunikation och språkstörningWordSvenska som andraspråkWordStruktur och planeringWord​MatematikWordEngelskaWordFörskolornas appförslagPDFAnvändbara appar F-6Word

 • Orka plugga


  Bra filmer med tips på hur du kan lyckas med dina studier.Korta filmer från URlänk till annan webbplats​Pluggkodenlänk till annan webbplats

Uppdaterad: 2017-11-07 

Sidansvarig: Gunnar Stengarn 0581-811 81

Kontakt

Det finns ingen ansvarig för det pedagogiska IT-stödet.
Har du frågor kan du kontakta Claes Wilson.
claes.wilson@lindesberg.se

Prenumerera på information från Pedagogiskt IT-stöd